SignIn
Kerala Kaumudi Online
Monday, 18 November 2019 6.46 AM IST

കേരള യൂണി​....

kerala-university

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനം - 2019
എസ്.സി./എസ്.ടി സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ്

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴിവുള്ള എസ്.സി./എസ്.ടി. സീറ്റുകളിലേയ്ക്ക് മേഖലാതലത്തിൽ സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്നു. കൊല്ലം മേഖലയിലുള്ള കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലം എസ്.എൻ. കോളേജിലും അടൂർ മേഖലയിലുള്ള കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടൂർ സെന്റ് സിറിൾസ് കോളേജിലും എട്ടിന് ഹാജരാകണം. ഓരോ മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോളേജുകളുടെ വിശദവിവരം http://admissions.keralauniversity.ac.inൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ 11 വരെ എസ്.സി./എസ്.ടി. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സഹിതം ഹാജരായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കോളേജും കോഴ്സും അലോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മാറ്റം അനുവദിക്കുകയില്ല. രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയം കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കില്ല.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരേയും പരി​ഗ​ണി​ച്ച​തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവരെ അലോട്ട്‌മെന്റിൽ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.
സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റിനാ​​യി സർവ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലേയ്ക്ക് അപേ​ക്ഷ​കൾ ഒന്നും തന്നെ അയ​ക്കേണ്ട

സ്‌പോർട്സ് ക്വാട്ട പ്രവേ​ശനം

സർവ​ക​ലാ​ശാ​ല​യോട് അഫി​ലി​യേറ്റ് ചെയ്തി​ട്ടുള്ള കോളേ​ജു​ക​ളിലെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള സ്‌പോർട്സ് ക്വാട്ട പ്രവേ​ശ​ന​ത്തിന് ഓൺലൈ​നായി അപേക്ഷ സമർപ്പി​ച്ചി​ട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി​ക​ളുടെ സർട്ടി​ഫി​ക്കറ്റ് വെരി​ഫി​ക്കേ​ഷൻ പൂർത്തി​യാ​യി.

വിദ്യാർത്ഥി​കൾക്ക് തങ്ങ​ളുടെ പ്രൊഫൈ​ലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെരി​ഫി​ക്കേ​ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം. ഇതു​മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാ​തി​യു​ള്ള​വർ ഒമ്പതിനകം സർവ​ക​ലാ​ശാ​ലയിൽ രേഖാ​മൂലം പരാതി നൽകണം. ഈ പരാ​തി​കൾ പരി​ഗ​ണിച്ച ശേഷം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസി​ദ്ധീകരി​ക്കും.

പരീക്ഷാ തീയതി

യൂണി​വേ​ഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ്, കാര്യ​വട്ടം 2015, 2016, 2017 അഡ്മി​ഷൻ വിദ്യാർത്ഥി​കൾക്കാ​യി 12 ന് നട​ത്താ​നി​രുന്ന ബി.ടെക് നാലാം സെമ​സ്റ്റർ (2013 സ്‌കീം) റെഗു​ലർ/ഇംപ്രൂ​വ്‌മെന്റ്/സപ്ലി​മെന്ററി ജൂൺ 2019 പരീക്ഷ14 ലേയ്ക്ക് മാറ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

12 ന് നട​ത്താ​നി​രുന്ന എല്ലാ പരീ​ക്ഷ​കളും മാറ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പുനഃക്ര​മീ​ക​രിച്ച തീയതി സർവ​ക​ലാ​ശാല വെബ്‌സൈ​റ്റിൽ.


പരീ​ക്ഷാ​ഫലം

കമ്പൈൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് സെമ​സ്റ്റർ ബി.​ടെക് ഡിഗ്രി, ഫെബ്രു​വരി 2019 (2013 സ്‌കീം) പരീ​ക്ഷാ​ഫലം വെബ്‌സൈ​റ്റിൽ. പുനർമൂ​ല്യ​നിർണ്ണ​യ​ത്തിന് 17 വരെ ഓൺലൈ​നായി അപേ​ക്ഷി​ക്കാം. വിദൂര വിദ്യാ​ഭ്യാസ പഠന കേന്ദ്രംനട​ത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമ​സ്റ്റർ എം.എ പൊളി​റ്റി​ക്കൽ സയൻസ്, എം.എ സോഷ്യോ​ളജി പരീ​ക്ഷാ​ഫ​ല​ങ്ങൾ വെബ്‌സൈ​റ്റിൽ.


സൂക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന

നാലാം സെമ​സ്റ്റർ യൂണി​റ്ററി എൽ.​എൽ.ബി പരീ​ക്ഷ​യുടെ സൂക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​നയ്ക്ക് അപേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ളള വിദ്യാർത്ഥി​കൾ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഐ.ഡി കാർഡും ഹാൾടി​ക്ക​റ്റു​മായി റീവാ​ല്യു​വേ​ഷൻ സെക്ഷ​നിൽ (ഇ.ജെ X) ആഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ 14 വരെ​യു​ളള പ്രവൃത്തി ദിന​ങ്ങ​ളിൽ ഹാജ​രാ​കണം.


പരീ​ക്ഷാ​ ഫീസ്

വിദൂര വിദ്യാ​ഭ്യാസ കേന്ദ്രം 2019 സെപ്റ്റം​ബർ 19, ഒക്‌ടോ​ബർ 10 തീയ​തി​ക​ളിൽ ആരം​ഭി​ക്കുന്ന മൂന്ന്, നാല് സെമ​സ്റ്റർ എം.എ/എം.​എ​സ്.സി/എം.കോം (2017 അഡ്മി​ഷൻ) പരീ​ക്ഷ​കൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ 17 വരെയും 150 രൂപ പിഴ​യോടെ 22 വരെയും 400 രൂപ പിഴ​യോടെ 29 വരെയും അപേ​ക്ഷി​ക്കാം.

തീയതി നീട്ടി

2019 – 20 അദ്ധ്യ​യന വർഷത്തെ സർവ​ക​ലാ​ശാല ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ളള ഓൺലൈൻ രജി​സ്‌ട്രേ​ഷൻ സമ​യ​ത്ത്, ബി.​പി.​എൽ സർട്ടി​ഫി​ക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴി​യാത്ത എന്നാൽ ആയ​തി​ലേക്ക് സംവ​ര​ണ​ത്തിന് അർഹ​ത​യു​ളള വിദ്യാർത്ഥി​കൾക്ക് പ്രൊഫൈ​ലിൽ ബി.​പി.​എൽ സർട്ടി​ഫി​ക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യു​ന്ന​തി​നു​ളള തീയതി ഒമ്പതിമന് വൈകു​ന്നേരം 5 വരെ ദീർഘി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

JOIN THE DISCUSSION
ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
TAGS: KERALA UNIVERSITY
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN KERALA
VIDEOS
PHOTO GALLERY
TRENDING IN KERALA
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.