SignIn
Kerala Kaumudi Online
Thursday, 12 December 2019 11.51 AM IST

ഡോ.​ വിക്രം സാരാഭായ് ; ഇന്ത്യയുടെ മഹാപ്രതിഭ

vikram-sarabhai

ഭാര​ത​ത്തിന്റെ ഭാഗ്യ​ദിനമായിരുന്നു 1919 ആഗസ്റ്റ് 12​. നവ​ഭാ​ര​ത​ശില്പികളിൽ ഒരാളായ ഡോ. വിക്രം സാരാ​ഭാ​യി, സേട്ട് അംബ​ലാൽ വാടി​ലാൽ സാരാ​ഭാ​യി​യു​ടേയും സരളാ ബേൻ സാരാ​ഭാ​യിയുടെയും മക​നായി അഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദിൽ ഭൂജാ​ത​നാ​യ ദിനം. ആ ഭാഗ്യദിന​ത്തിന്റ 100​-ാം വാർഷി​ക​മാ​ണിന്ന്. ഭാരതം മുഴു​വൻ ആഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെടേണ്ട ദിനമാണെങ്കിലും ബഹിരാ​കാശ ഗവേ​ഷ​കരല്ലാതെ മറ്റാരും ഡോ. സാരാ​ഭാ​യിയെ ഓർക്കാനിടയില്ല എന്ന​താ​ണ് ദുഃഖ​ക​ര​മായ സത്യം.

ആദ്യ പ്രധാ​ന​മന്ത്രി ജവ​ഹർലാൽ നെഹ്റു​വിന്റെ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രവർത്ത​ന​ങ്ങൾക്ക് വിക്രംസാരാ​ഭായി നൽകി​യി​ട്ടുള്ള സഹായം ചരിത്രം മതി​യായി രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. നെഹ്റുവും സാരാ​ഭാ​യിയും പര​സ്‌പരപൂരി​ത​മായി കഠി​നാ​ദ്ധ്വാനം ചെയ്ത​ത്തിന്റെ ഫല​മാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ. ഡോ. സാരാ​ഭായി ,​ നെഹ്റു​വിന്റെ മര​ണ​ശേഷം 'നെഹ്റു ഫൗണ്ടേ​ഷൻ ഫോർ ഡെവ​ല​പ്പ്‌മെന്റ്' എന്ന വിശ്വ​വി​ഖ്യാ​ത​മായ സ്ഥാപനം നെഹ്റു​വിന്റെ സർവ​തോ​ന്മു​ഖ​മായ വിക​സന ദർശ​ന​ങ്ങൾ പ്രച​രി​പ്പി​ക്കാനും നട​പ്പി​ലാ​ക്കാനു​മായി സ്ഥാപി​ച്ചി​രു​ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തിക് സാരാ​ഭായി ആണ് സ്ഥാപ​ന​ത്തിന്റെ ഇപ്പോ​ഴത്തെ ചെയർമാൻ .

ഡോ. സാരാ​ഭാ​യി​യുടെ ജൂനി​യർ പി.​എ. ആയി കുറ​ച്ചു​കാലം (1970​-1971) ജോലി ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഈ ലേഖ​കന് അറി​യാ​വു​ന്നതും ബഹി​രാ​കാശ മേഖല കൂടാ​തെ അദ്ദേഹം ഭാര​ത​ത്തിന് നൽകിയതുമായ ചില മഹ​ത്തായ സംഭാ​വ​ന​കൾ അദ്ദേ​ഹ​ത്തിന്റെ 100​-ാം ജന്മദിന​ത്തിൽ അനുസ്‌മരിക്കുന്നു.

ബഹി​രാ​കാശ ഗവേ​ഷ​ണ​ത്തിന് തറ​ക്കല്ലിടുന്ന സമ​യത്തുതന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ​യുടെ തുണിവ്യവ​സായ മേഖലയെ ലോക​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേക്കുയർത്താൻ 1949​-ൽ അഹ​മ്മ​ദാ​ബാദ് ടെക്സ്റ്റെയിൽ ഇൻ​ഡസ്ട്രീസ് റിസർച്ച് അസോ​സി​യേ​ഷൻ (അ​ട്ടീ​ര) സ്ഥാപി​ച്ചു. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമ​യ​ത്ത്, ഇംഗ്ല​ണ്ടിലെ മാൻച​സ്റ്റ​റിലെ ടെക്‌സ്റ്റൈൽ മില്ലു​ക​ളിലെ സാങ്കേ​തിക മിക​വിനെ കിട​പി​ടി​ക്കു​ന്ന, അഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ ​കാ​ലി​ക്കോ​ മിൽ സ്ഥാപി​ച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്‌ഛനും മുത്തച്‌ഛനും (വാ​ടി​ലാൽ സാരാ​ഭാ​യി) ചേർന്നായി​രു​ന്നു. ഡോ. സാരാ​ഭായി ആയിരുന്നു അട്ടീ​ര​യുടെ ആദ്യ ഡയ​റ​ക്‌ടർ. അദ്ദേഹം അട്ടീ​ര​യിൽ ഒരു മാനേ​ജ്‌മെന്റ് ഗവേ​ഷണ-പരിശീലന വകു​പ്പ്കൂടി സജ്ജമാക്കി. ഇന്ന് ലോകപ്രശ​സ്ത​മായ ടെക്‌സ്റ്റൈൽ ഗവേ​ഷണകേന്ദ്ര​മാ​ണത്.

അദ്ദേഹമാണ് അഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദിലെ ലോക​പ്ര​ശസ്‌തമായ നാഷ​ണൽ ഇൻസ്റ്റി​റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ സ്ഥാപി​ച്ചത്. വിക​സിത രാജ്യ​ങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി​കൾ ഇവിടെ ഗവേ​ഷണം നട​ത്തു​ന്നു. ഡോ. സാരാ​ഭായി ആയി​രുന്നു ആദ്യ ഡയ​റ​ക്‌ടർ. തുടർന്ന് സഹോ​ദ​ര​നായ ഗൗതം സാരാ​ഭാ​യിയും സഹോ​ദരിയായ ഹീരാ ബേൻ സാരാ​ഭാ​യിയും എൻ.​ഐ.ഡി​യുടെ ഡയ​റ​ക്‌ടർമാ​രാ​യി. എൻ.​ഐ.ഡി​യുടെ ദേശീ​യവും അന്തർദേ​ശീ​യ​വു​മായ പ്രാധാന്യം പരിഗ​ണിച്ച് ഭാരതസർക്കാർ ഏ​റ്റെടുക്കുകയായി​രു​ന്നു.

അഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദിൽ ഒരു ഐ.​ഐ.എം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഡോ. സാരാ​ഭായി നടത്തിയ ഭഗീ​രഥപ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് 1963​-ൽ സ്ഥാപിതമായ ലോക​പ്രശ​സ്ത​മായ ഐ.​ഐ.എം. (എ). ഗുജ​റാത്ത് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിന്റെ അഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ ആദ്യ ബാച്ച് തുടങ്ങി; ഡോ. സാരാ​ഭായി ഡറക്‌ടറായി ചാർജെടു​ത്തു.

ഇന്ത്യ​യിലെ ആദ്യത്തെ ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റിയായി യുനെസ്‌കോ അംഗീ​ക​രിച്ച വസ്ത്രാ​പൂർ ഗ്രാമ​ത്തിൽ 50 ഏക്കറിൽ, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഐ.​ഐ.​എം(​എ) കാമ്പ​സ് ലോക​മെ​മ്പാ​ടു​മുള്ള ആർക്കി​ടെക്ചർ വിദ്യാർത്ഥി​ക​ളുടെ ഒരു 'ആർക്കി​ടെക്ചർ പിൽഗ്രി​മേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ' ആണ് .

കാമ്പസിന്റെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിക്കാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശ​സ്‌ത​നായ ഫ്രാൻസിലെ വാസ്‌തുശില്‌പി ലേ കോർബൂസിയറിനെ വിക്രം സാരാഭായ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. ഇദ്ദേ​ഹ​മാണ് നഗ​രാ​സൂ​ത്രണ ചരി​ത്ര​ത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴി​ക​കല്ലായ പഞ്ചാബിലെ ചാണ്ടി​ഗർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത​ത്. 2018 ലെ ആർക്കി​ടെക്ചർ നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ പത്മ​ഭൂ​ഷൻ ഡോ.ബാല​കൃഷ്ണദോഷി​യേയും ചേർത്തുള്ള ടീമിനെ കാമ്പസ് ഡിസൈൻ ചുമ​തലയേൽപ്പി​ച്ചു. അന്തർദേ​ശീയതല​ത്തിൽ പ്രശസ്തിയാർജിച്ച മല​യാ​ളി​യായ രവി മത്താ​യിയെ ഐ.​ഐ.എം (എ) യുടെ സീനി​യർ പ്രൊഫ​സറും പിന്നീട് ഡയ​റക്‌ടറുമാക്കി. വിക്രംസാരാഭായി നട​ത്തിയ കഠിനപ്രയ​ത്ന​ത്തിന്റെ ഫല​മാണ് ഇന്നത്തെ ഐ. ​ഐ.എം (എ).

കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് സെന്റർ, അഹ​മ്മ​ദാ​ബാദ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ലബോ​റ​ട്ട​റി, ഗുൽമാർക്ക് (കാശ്‌മീർ), നെഹ്റു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡവ​ല​പ്പ്മെന്റ് അഹ​മ്മ​ദാ​ബാദ് എന്നീ സ്ഥാപ​ന​ങ്ങളുടെ പിതൃസ്ഥാനത്തും ഡോ. സാരാ​ഭായിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളിലൂടെ ഭാര​ത​ത്തിന്റെ വ്യാവ​സാ​യിക വിക​സനം, രാജ്യസുരക്ഷ, ബഹി​രാ​കാശ സാങ്കേ​തികവിദ്യ​യുടെ ഭാഗ​മായ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങ് സാങ്കേ​തിക വിദ്യ ഉപ​യോ​ഗിച്ച് നേടി​യെ​ടുത്ത കാർഷിക പുരോ​ഗ​തി, മത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തിനെ സംര​ക്ഷി​ച്ചുകൊ​ണ്ടുള്ള മത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, വന​സം​ര​ക്ഷണം തുടങ്ങി നിര​വധി നേട്ട​ങ്ങൾ നമ്മൾ കൈവ​രി​ച്ചു.

വിക്രംസാരാ​ഭാ​യി​യുടെ സർവ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെയും പിന്നിൽ ഭാര്യ മൃണാ​ളിനി സാരാഭായ് നിറസാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു. ഇ​ന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരരം​ഗത്തെ ധീര​വ​നിതയായി​രു​ന്ന, മല​യാളിയായ, അമ്മു​സ്വാ​മി​നാ​ഥന്റെ മകളും ലോകപ്രശസ്‌ത ഭരതനാട്യം കലാകാരിയുമായ മൃണാളിനി, വിക്രം സാരാഭായ് എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കെടാവിളക്കാണ്.

വിക്രം സാരാ​ഭാ​യി​യുടെ സർവവിജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും, മല​യാ​ളി​കൾക്ക് ആഹ്ലാ​ദിക്കാൻ വകയേറെയുണ്ട്. കാര​ണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജീ​വ​നാന്ത പ്രൈവറ്റ് സെക്ര​ട്ടറിയായി​രുന്ന മാധവവാര്യർ മുതൽ, ഗുരുസ്ഥാനീ​യരായി​രുന്ന പി.​ആർ. പിഷാ​ര​ടി, ലോകപ്രശസ്‌ത ശാസ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യി​രുന്ന കെ.​ആർ. രാമ​നാ​ഥൻ, ഐ.എസ്.ആർ.​ഒ. ചെയർമാ​ന്മാ​രാ​യി​രുന്ന ഡോ. ജി. മാധവൻനായർ, ഡോ. രാധാ​കൃ​ഷ്ണൻ, ഡോ.വിക്രംസാരാ​ഭായിയുടെ പി.​എ​ച്ച്.ഡി വിദ്യാർത്ഥി​യാ​യി​രുന്ന പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്ര​ജ്ഞൻ ഡോ. കെ. നാരാ​യ​ണൻ നായർ തുടങ്ങി അനേകം മല​യാ​ളി​കൾ അദ്ദേ​ഹ​ത്തിന് പിന്നിലുണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

രാജ്യ​ത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ വളർച്ചയ്‌ക്കും പുരോ​ഗ​തിക്കും നാഴികക്കല്ലുകളായ സംഭാ​വ​ന​കൾ നൽകിയ ഡോ. വിക്രം സാരാ​ഭാ​യിക്ക് ഭാര​ത​രത്നം നൽകിയിട്ടില്ല. ഭാരത സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് കാണിച്ച ചരി​ത്ര​പ​ര​മായ ഈ നന്ദി​കേട് എത്ര​കാലം തുട​രും?

(ലേഖകൻ കോമൺവെൽത്ത്,​ യു.എൻ.ഇ.പി.,​ യുനെസ്‌കോ, കേരള സർക്കാർ എന്നിവയുടെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എ.കെ.ആന്റണിയുടെയും സുസ്‌ഥിര വികസന ഉപദേശകനായിരുന്നു. )

JOIN THE DISCUSSION
ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
TAGS: VIKRAM SARABHAI
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN KERALA
VIDEOS
PHOTO GALLERY
TRENDING IN KERALA
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.