DAY IN PICS
August 05, 2020, 10:47 am
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
ചൂണ്ടയിലും കുരുങ്ങും... പാലത്തിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുന്നയാൾ. എറണാകുളം കാളമുക്കിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com