DAY IN PICS
July 18, 2019, 11:29 am
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
മഴ കുറഞ്ഞപ്പോൾ റോഡൊന്ന് കടക്കാൻ...ശക്തമായി പെയ്ത മഴ അല്പമൊന്ന് ശാന്തമായപ്പോൾ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്ന അംഗപരിമിതനായ യുവാവ്. എറണാകുളം ജോസ് ജംഗ്ഷന് സമീപത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ച
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com