SHOOT @ SIGHT
September 19, 2019, 06:39 am
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
സൗഹൃദത്തോടെ... പശുക്കൾക്കൊപ്പം നടക്കുന്ന നായ. കർണാടക ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com