SHOOT @ SIGHT
January 05, 2021, 06:35 am
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
പുലർക്കാഴ്ച... ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാക്കേക്കടവ് നേരേകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ബീമുകൾ പുലർകാല കാഴ്ചയിൽ.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com