SHOOT @ SIGHT
August 19, 2021, 06:33 am
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
റോഡിരുകിൽ നിന്ന് കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ആടുകൾ. എറണാകുളം ചിലവന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com