DAY IN PICS
July 17, 2019, 02:17 pm
Photo: എൻ.ആർ.സുധർമ്മദാസ്
എറണാകുളം ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ നടന്ന മത സൗഹാർദ്ദ രാമായണ പാരായണത്തിൽ പി.ഐ.ശങ്കരനാരായണൻ പാരായണം നടത്തുന്നു.
    MORE PHOTOS
-->
© Copyright Keralakaumudi Online
Chief Editor - Deepu Ravi
Kaumudi Buildings, Pettah P O. TVM. 695024
Online queries: Deepu +919847238959, deepu[at]kaumudi.com