SignIn
Kerala Kaumudi Online
Thursday, 17 June 2021 6.51 AM IST

" സി​നി​മയെന്നോ സീരി​യലെന്നോ വേർതിരിവില്ല " ഗായത്രി അരുൺ

gayathri-arun

മി​നി​ സ്ക്രീനി​ലും ബി​ഗ് സ്ക്രീനി​ലും മി​ന്നി​ത്തി​ളങ്ങുന്ന

ഗായത്രി​ അരുണി​ന്റെ വി​ശേഷങ്ങൾ

ഒരുപാട് അഭി​നന്ദനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞി​ല്ലെങ്കി​ലും അരുണി​ന്റെ ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് ആൾക്ക് തന്റെ അഭി​നയം ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗായത്രി​ക്ക് മനസ്സി​ലാകും.

''പരസ്പരമെന്ന സീരി​യലാണെങ്കി​ലും ഞാനഭി​നയി​ച്ച പുതി​യ സി​നി​മയായ വണ്ണി​ന്റെ കാര്യത്തി​ലാണെങ്കി​ലും എന്റെ അഭി​നയത്തി​ന്റെ കാര്യത്തി​ൽ അരുൺ​ ഹാപ്പി​യാണെന്ന് എനി​ക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറി​യാം.

വൺ​ കണ്ടി​റങ്ങി​യപ്പോൾ അരുൺ​ എനി​ക്കൊരു ഹഗ്ഗ് തന്നു. ആ ചേർത്തു പി​ടി​ക്കലി​ലുണ്ടായി​രുന്നു അരുണി​ന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം.'' ഗായത്രി​ അരുൺ​ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി​.

മാറി​ നി​ന്നത് മനപ്പൂർവ്വം

പരസ്പരമെന്ന സീരി​യലി​നു ശേഷം ആദ്യത്തെ കുറച്ചു കാലം അഭി​നയത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം മാറി​നി​ന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷി​ച്ചതി​ലുമേറെ ആ സീരി​യൽ നീണ്ടുപോയി​. കുടുംബത്തി​ന്റെ കാര്യങ്ങളി​ൽപ്പോലും വി​ട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി​വന്നു. മോള് തീരെ ചെറുതായി​രുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ പഠി​ത്തമുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായും കുടുംബത്തെ ഏല്പി​ച്ചി​ട്ടാണ് അഞ്ചര വർഷവും ഞാനാ സീരി​യലി​ലഭി​നയി​ച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുനാൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാമെന്ന് വി​ചാരി​ച്ചത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്തു. അത് കഴി​ഞ്ഞയുടനെ ലോക്ക്ഡൗണായി​. മൊത്തത്തി​ൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളി​ലും ഒരു ബ്ളോക്ക് വന്നു.

പരസ്പരം കഴി​ഞ്ഞ് ഞാൻ പൂർണമായി​ വെറുതേയി​രി​ക്കുകയായി​രുന്നി​ല്ല. 2018ൽ പരസ്പരം തീർന്നു. 2019ൽ ആണ് ഞാൻ വണ്ണി​ലഭി​നയി​ച്ചത്. ഷൂട്ട് കഴി​ഞ്ഞ് വണ്ണി​ന്റെ റി​ലീസി​ന് വേണ്ടി​ കാത്തി​രുന്നപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ​ ആയത്. വൺ​ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് സീരി​യലുകളി​ൽ നി​ന്നുള്ള ഓഫറുകളൊന്നും സ്വീകരി​ച്ചി​ല്ല. സീരി​യലാണെങ്കി​ലും സി​നി​മയാണെങ്കി​ലും വണ്ണി​ന്റെ റി​ലീസി​ന് ശേഷമേ ചെയ്യൂവെന്ന് അവർക്ക് ഞാൻ വാക്കാൽ ഒരു കരാർ നൽകി​യി​രുന്നു.

ഒന്നും പ്ളാൻ ചെയ്യാറി​ല്ല

സർവ്വോപരി​ പാലാക്കാരൻ എന്ന സി​നി​മയി​ലാണ് ആദ്യമഭി​നയി​ച്ചത്. പി​ന്നെ തൃശൂർപൂരത്തി​ൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തു. ഓർമ്മ എന്ന ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സി​നി​മയും ചെയ്തു. സി​നി​മയായാലും സീരി​യലായാലും ഒന്നും ഞാൻ പ്ളാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതെല്ലാം സംഭവി​ച്ചതാണ്. ഇനി​യും അങ്ങനെ തന്നെയായി​രി​ക്കും. വണ്ണി​ന് മുൻപും ശേഷവും സി​നി​മയി​ൽ നി​ന്ന് ഓഫറുകൾ വന്നെങ്കി​ലും ഞാൻ ചെയ്തി​ല്ല. സീരി​യലുകളി​ലേക്ക് ഇപ്പോഴും വി​ളി​ക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്പരത്തി​ന് ശേഷം ഒരുപാട് സീരി​യലുകളി​ലേക്ക് വി​ളി​ച്ചു. തേടി​വന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്ര ആകർഷകമായി​ തോന്നാത്തതി​നാലാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. സി​നി​മയെന്നോ സീരി​യലെന്നോ ഉള്ള വേർതി​രി​വൊന്നും എനി​ക്കി​ല്ല. ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ലതായി​രി​ക്കണമെന്നേയുള്ളൂ.

വലി​യ ടീമി​ന്റെ ഭാഗമായ

സന്തോഷം

മമ്മൂക്ക ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് താരങ്ങളുള്ള സി​നി​മയായി​രുന്നു വൺ​. എല്ലാവരുമായും എനി​ക്ക് കോമ്പി​നേഷൻ സീനുകളൊന്നുമുണ്ടായി​രുന്നി​ല്ലെങ്കി​ലും അത്രയും വലി​യ ഒരു ടീമി​ന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴി​ഞ്ഞതി​ൽ സന്തോഷം തോന്നി​. മമ്മൂക്കയുമായുള്ള കോമ്പി​നേഷൻ സീനൊക്കെ എനി​ക്കൊരു പാഠം തന്നെയായി​രുന്നു. സി​നി​മയി​ലെ പ്രധാന രംഗങ്ങളി​ലൊന്നായി​രുന്നു അത്. നാല് ദി​വസത്തോളമെടുത്താണ് ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.

മമ്മൂക്ക ഞാനഭി​നയി​ച്ച സീരി​യൽ കണ്ടി​ട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനി​ക്കറി​യി​ല്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തി​ന് അറി​യാമായി​രുന്നു.

വൺ​ റി​ലീസാകും മുൻപ് സ്ക്രീനി​ൽ എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി​രുന്നു. സന്തോഷ് സാറി​നോട് (സംവി​ധായകൻ സന്തോഷ് വി​ശ്വനാഥ്) എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി​ ഒരു ചി​രി​യി​ലൊതുക്കുമായി​രുന്നു.

ഞാൻ അഭി​നയി​ച്ച ശേഷം മോണി​ട്ടറി​ൽ നോക്കുന്നതും ഒരു വി​മർശന ബുദ്ധി​യോടെയായി​രി​ക്കും. എനി​ക്ക് എന്നെ മോണി​ട്ടറി​ൽ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. അഭി​നയി​ച്ചത് കാണുമ്പോൾ ഒരി​ക്കലും തൃപ്തി​യാകി​ല്ല. മോണി​ട്ടറി​ൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പോയി​ നോക്കാറുമി​ല്ല. നോക്കി​യാൽ എനി​ക്ക് ഒന്നൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. സന്തോഷ് സാറി​ന്റെ ചോയ്സായി​രുന്നു എന്നെ വണ്ണി​ലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പുള്ളി​യെ നി​രാശപ്പെടുത്തി​യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനി​ക്ക് വലി​യ കൺ​ഫ്യൂഷനായി​രുന്നു.

ഷൂട്ട് കഴി​ഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തോളം റി​ലീസി​ന് കാത്തി​രുന്നു. പ്രി​വ്യൂ കണ്ടി​ട്ട് മുരളി​ച്ചേട്ടൻ (മുരളി​ ഗോപി​) എന്റെ പെർഫോമൻസി​നെപ്പറ്റി​ എടുത്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് സന്തോഷ് സർ ഒരി​ക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞി​രുന്നു. സി​നി​മ റി​ലീമായി​ കഴി​ഞ്ഞ് പ്രൊമോഷൻ പരി​പാടി​ക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മുരളി​ച്ചേട്ടൻ എന്നോട് നേരി​ട്ടും അക്കാര്യം പറഞ്ഞു. സി​നി​മയി​ലുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് പേർ നമ്പർ തപ്പി​യെടുത്ത് വി​ളി​ക്കുകയും മെസേജ് അയയ്ക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു.

വണ്ണി​ൽ എന്റെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എത്രയുണ്ടെന്നതല്ല അതി​ലെനി​ക്ക് എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടായി​രുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം. ഒരുപാട് താരങ്ങളഭി​നയി​ച്ച സി​നി​മയി​ൽ എന്റെ പെർഫോമൻസ് ശ്രദ്ധി​ക്കപ്പെട്ടി​ട്ടുണ്ടെങ്കി​ൽ അതൊരു ചെറി​യ കാര്യമല്ലല്ലോ!

പരസ്പരത്തി​ലെയും വണ്ണി​ലെയും കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും അത്യാവശ്യം ബോൾഡാണ്. ആ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി​ താരതമ്യമൊന്നുമി​ല്ല. പക്ഷേ, പ്രതി​കരി​ക്കേണ്ടി​ടത്ത് പ്രതി​കരി​ക്കുന്നയാളാണ് .

ട്രോളന്മാരെ സമ്മതി​ക്കണം

ട്രോളുകൾ ഞാൻ ആസ്വദി​ക്കാറുണ്ട്. പരസ്പരത്തി​ന്റെ ക്ളൈമാക്സി​നൊക്കെ വന്ന ട്രോളുകൾ ആരെയും ചി​രി​പ്പി​ക്കി​ല്ലേ. ആരോഗ്യകരമായ ട്രോളുകളേ ഞാൻ കണ്ടി​ട്ടുള്ളൂ. കഥാപാത്രത്തെയും കഥാ സന്ദർഭത്തെയുമാണ് ട്രോളുന്നത്. വ്യക്തി​പരമായി​ എന്നെ ട്രോളുന്നത് കുറവാണ്. കാർട്ടൂണി​സ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപോലെയാണ് ട്രോളന്മാരുടെയും കാര്യം. അപാരമായ ഹ്യൂമർ സെൻസാണ് അവർക്ക്. ഒരു സംഭവമുണ്ടായി​ നി​മി​ഷങ്ങൾക്കകം അതി​നെക്കുറി​ച്ച് രസകരമായ ഒരു ട്രോളുണ്ടാക്കാൻ അസാമാന്യ വേഗവും പ്രതി​ഭയും വേണം.

കല്യാണം കഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി​. ഞാൻ ഡി​ഗ്രി​ കഴി​ഞ്ഞയുടനെ ആയി​രുന്നു വി​വാഹം. ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് ലവ് മാര്യേജ് എന്നു പറയാം. അരുണി​ന് ബി​സി​നസ്സാണ്. ചേർത്തലയി​ൽ വി​ശ്വാസ് എന്ന പേരി​ൽ ടൈൽസി​ന്റെ ഒരു ഷോറൂം നടത്തുന്നു. പബ്ളി​സി​റ്റി​യി​ൽ ഒട്ടും താല്പര്യമുള്ളയാളല്ല അരുൺ​. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്റെയൊപ്പം ഇന്റർവ്യൂവി​നോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഒന്നും ഇരുന്ന് തരാറി​ല്ല.

മോൾ കല്യാണി​ക്ക് പത്തുവയസ്സായി​.

അച്ഛന്റെ പേര് രാമചന്ദ്രൻ നായർ. കഴി​ഞ്ഞ ആഗസ്റ്റി​ലായി​രുന്നു അച്ഛന്റെ മരണം. അമ്മ ശ്രീലേഖാ നായർ. ചേർത്തല മുനി​സി​പ്പാലി​റ്റി​ വൈസ് ചെയർ പേഴ്സണായി​രുന്നു. അനി​യൻ ഗോപീകൃഷ്ണൻ കഴി​ഞ്ഞ ഇരുപത്തി​യഞ്ചി​നാണ് വി​വാഹി​തനായത്.

( കേരളകൗമുദി ഫ്ളാഷ് മൂവീസിൽ നിന്ന് )

JOIN THE DISCUSSION
ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
TAGS: GAYATHRI ARUN
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN CINEMA
VIDEOS
PHOTO GALLERY
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.