SignIn
Kerala Kaumudi Online
Monday, 11 December 2023 2.12 PM IST

നാളെ ഈ നാളുകാർക്ക് ഭാഗ്യദിനം,​ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി,​ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം

astro

2023 സെപ്റ്റംബർ 24 - 1199 കന്നി 7 ഞായറാഴ്ച.

( മദ്ധ്യാഹ്ന ശേഷം 1 മണി 41 മിനിറ്റ് 16 സെക്കന്റ് വരെ പൂരാടം നക്ഷത്രം ശേഷം ഉത്രാടം നക്ഷത്രം )


അശ്വതി: ധന പരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം, അഭിമാനകരമായ സംഗതികള്‍ സംഭവിക്കും. ഉല്ലാസ യാത്ര നടത്തും, ഉദ്യോഗസ്ഥലത്ത് അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും.

ഭരണി: കുടുംബകലഹം,മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം, യാത്രകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടില്ല. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതിനാൽ നിരാശ, പണച്ചെലവും സമയ നഷ്ടവും, മാനഹാനി.

കാർത്തിക: മാതൃ ഗുണം, ബാദ്ധ്യതകള്‍ തീര്‍ക്കും, കുടുംബത്തില്‍ മംഗള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നും നേട്ടം, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ജയം, സംഗതികൾ അനായാസം കൈവന്നു ചേരും.

രോഹിണി: സ്ത്രീകള്‍ മുഖേനെ ചതിയും അപമാനവും,പണം കടം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശാന്തതയും സമാധാനവും പുലർത്തണം, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഭയപ്പാട്.

മകയിരം: തിക്താനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും താത്കാലികമായി രക്ഷപ്പെടും, കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമതകൾ മാറിക്കിട്ടും, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടിവരും.

തിരുവാതിര: വിവിധ രംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തീക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അഭിമാനകരമായ സംഗതികൾ സംഭവിക്കും, സുഖത്തിനു വേണ്ടി ധനവും സമയവും ചെലവഴിക്കും.

പുണർതം: ജീവിതത്തില്‍ പലവിധത്തിലും ഉള്ള പുരോഗതി, മാതാവിന് രോഗശാന്തി,സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടും. സന്തോഷമുള്ള ദിവസം, ബാല്യകാലത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റിയ ദിവസം.

പൂയം: കുടുംബ സുഖം. പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തൊഴിലിലും കലാരംഗത്തും വിജയവും അംഗീകാരവും,യാത്രാഗുണം.
വസ്തുക്കളുടെ എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടക്കാം, വൃഥാപവാദങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം, ഇഷ്ട ഭക്ഷണ ലഭ്യത.

ആയില്യം: ജീവിതത്തില്‍ പലവിധത്തിലും ഉള്ള പുരോഗതി, ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും ആത്മാര്‍ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകും, പരോപകാരം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും, ഒരുകാര്യത്തിനും മടി വിചാരിക്കരുത്, ശത്രുജയം.

മകം: കര്‍മ്മ മേഖലയില്‍ നില നിന്നിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വം മാറിപ്പോകും, വിദ്യാഗുണം,
മധ്യപ്രായം കഴിഞ്ഞവർക്ക് അനുകൂല സമയം, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശാന്തതയും സമാധാനവും പുലർത്തണം.

പൂരം: ശത്രുക്കളുടെ തന്ത്രങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തും, ഉന്നതരില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങള്‍, ഉദ്ദേശ സാഫല്ല്യം കിട്ടും.
മുൻകാല കൂട്ടുകാരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടും, ബന്ധുക്കൾ സഹായിക്കും.

ഉത്രം: പുതിയ അറിവുകള്‍ സമ്പാദിക്കും, ബിസിനസ്സില്‍ നേട്ടം. ചിന്താശീലം, വിവാഹം മൂലം ഉയർച്ച, ധനനേട്ടം. കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമതകൾ മാറിക്കിട്ടും.

അത്തം: ജനപ്രീതിയും അംഗീകാരവും, എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സുഹൃത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കും, ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന മോഹം ജനിക്കും, വിദ്യാവിജയം.

ചിത്തിര: ധനാഗമാത്തിനു അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നേട്ടം, കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനം.
ഔദ്യോഗികമായി ദൂരയാത്രകൾ. പ്രണയത്തിൽ പുരോഗതി.

ചോതി: ഈശ്വരാധീനം, എല്ലാവരില്‍ നിന്നും സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍, ഭാര്യാഗുണം,മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന്‍ താത്പര്യം കാണിക്കും. വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങളോ അംഗീകാര പത്രങ്ങളോ കിട്ടും.

വിശാഖം: ഉന്നതരില്‍ നിന്നും വിഷമകരമായ സംസാരവും, പ്രവൃത്തികളും നേരിടും, ധനചെലവ്, ദൂരയാത്രാക്ലേശം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, വിദേശത്ത് നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച ധനം ലഭിക്കില്ല.

അനിഴം: ശത്രു ദോഷം,രോഗങ്ങള്‍ കൊണ്ടുള്ള ധനചിലവ്, സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത രീതിയില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍. പങ്കാളിക്ക് തൊഴിൽ പരാജയം, ദേവാലയദർശനം അത്യാവശ്യം.

തൃക്കേട്ട: ജോലിയില്‍ അനുകൂലമായ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം,കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനം. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം, തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് ജോലി, സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ തൃപ്തി.

മൂലം: അംഗീകാരവും,യാത്രാഗുണം, താത്കാലിക ജോലിസ്ഥിരമാകും, പ്രശസ്തിയും വിജയവും.
ആത്മീയചിന്ത, മാതൃ ഗുണം, ദൈവാധീനം ഉണ്ടാകും, കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും.

പൂരാടം: സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍, ബിസിനസില്‍ നിന്നും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ,
കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലകൾ ഉത്തര വാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തു തീർക്കും, യാത്ര ആവശ്യം.

ഉത്രാടം: വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നല്ലസമയം,വളരെ ക്കാലമായി കൊണ്ടുനടന്ന ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ താത്പര്യം തോന്നും, പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും.

തിരുവോണം: ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല,ജീവിതത്തില്‍ പലവിധത്തിലും ഉള്ള പുരോഗതി, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂല സമയം, ബുദ്ധിപരമായി കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും, സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായിക്കും.

അവിട്ടം: ജനപ്രീതിയും അംഗീകാരവും, എല്ലാവരും പ്രീതികരമായ രീതിയില്‍ പെരുമാറും,വിവാഹാലോചനകള്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തും. കുടുംബത്തിൽ മാന്യത ലഭിക്കും, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കും, വിദ്യാവിജയം, ലഹരികളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക.

ചതയം: ക്ഷമക്കുറവു,രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമില്ലായ്മ, അബദ്ധങ്ങളില്‍ ചാടുക തുടങ്ങിയവ സംഭവിക്കാം,
കർക്കശമായ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും, എല്ലാവരോടും തുറന്ന് എല്ലാം സംസാരിക്കരുത്.

പൂരുരുട്ടാതി: മാതൃ ഗുണം, അന്യദേശ യാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും, ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരം.
മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും, മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയം.

ഉത്തൃട്ടാതി: സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ വിജയത്തിലെത്തും, കുടുംബത്തില്‍ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും.
സ്ത്രീകൾ കാരണം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ, പൊതുരംഗത്ത് നേട്ടം, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ലഭിക്കും, ധനലാഭം.

രേവതി: അനാവശ്യമായ ദുര്‍വാശി ഒഴിവാക്കുക, കലഹം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം, നല്ലക്ഷമയോടെ

കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണണം.. കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ പടരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, വീട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും.

അപ്ഡേറ്റായിരിക്കാം ദിവസവും


ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ

TAGS: ASTRO, YOURS TOMORROW
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN ASTRO
PHOTO GALLERY
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.