SignIn
Kerala Kaumudi Online
Tuesday, 16 April 2024 10.17 PM IST

ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷ; കടമ്പകളേറെ

p

സി.ബി.എസ്.ഇ 9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പുസ്തകം തുറന്നുവച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിന്താരീതി, സ്‌കില്ലുകൾ എന്നിവ ഉയർത്തുക, വസ്തുതാപരമായ വിശകലനം, പ്രശ്‌ന പരിഹാരം, വിമർശനാത്മകവും സമ്പുഷ്ടവുമായ ചിന്ത വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നിവയാണ്. ഇതിനായി അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി നടപ്പാക്കാം എന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തും. സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി വിഷ്വൽ കണ്ടെന്റ്, കേസ് സ്റ്റഡി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടാകും.

വെല്ലുവിളി

..................

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പുസ്തകം തുറന്നു വച്ചുള്ള ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഇത് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നന്നായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിൾക്കിത് ഗുണകരമാകുമെങ്കിലും, അദ്ധ്യാപകരും ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ രീതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ സമയമെടുക്കും. കാണാപാഠം പഠിച്ച് ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. പരോക്ഷമായ (indirect) ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ഏറെ ആലോചിച്ച് വിശകലനം നടത്തി വേണം ഉത്തരമെഴുതാൻ. തുടക്കത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നത് അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഏറെ ശ്രമകരമായിരിക്കും. നന്നായി മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, മനസ്സിൽ മികച്ച ആശയം ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ അനായാസേന ഉത്തരമെഴുതാൻ സാധിക്കൂ.

ഓപ്പൺബുക്ക് രീതി വിദേശ സർവകലാശാലകളിലും ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്ര സർകലാശാലകളിലുമുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം മുതൽ എം.ജി സർവകലാശാല ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'കോപ്പിയടി"യല്ല ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷ

......................................................

വ്യക്തമായ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും. ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി വന്നാൽ എല്ലാം കോപ്പിയടിച്ച് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. പാഠപുസ്തകം വായിച്ച് സമഗ്ര വിശകലം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിക്കു മാത്രമേ ഉത്തരം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ.

സയൻസ്, കണക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നത് പലർക്കും സഹായകമാകും. എന്നാൽ, ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദിക്കാമെന്നത് നയപരമായ തീരുമാനമാണ്.

പുതിയരീതി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അനാവശ്യ മാനസിക പിരിമുറുക്കം വരുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സി.ബി.എസ്.ഇ നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകർ ഈ രീതിയുമായി തുടക്കത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടു മതി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരീക്ഷണം എന്നാണ് പലരും വാദിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതി?

.........................................

പുസ്തകം തുറന്നു വച്ച് നേരിട്ട് ഉത്തരം പകർത്തിയെഴുതുന്നതല്ല, മറിച്ച് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉത്തരമെഴുതേണ്ട രീതിയാണിത്. എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്നറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഫലം വിപരീതമാകും. വിദ്യാർത്ഥി മനസിലാക്കിയ ആശയം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. എമർജൻസി പഠനരീതി (പരീക്ഷയ്ക്കു തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പഠനം) അനുവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷ വിഷമം പിടിച്ചതാകും. എന്നാൽ, പതിവായി പഠിക്കുന്ന രീതി അവലംബിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് മൂന്നിലൊന്നോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമാകുമ്പോൾ, ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശ്രമകരമാകും.

ടൈം മാനേജ്മന്റ്

................................

ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഉത്തരം എഴുതുക എന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. ചോദ്യം വായിച്ചു മനസിലാക്കാനും ആലോചിച്ച് ഉത്തരമെഴുതാനും സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ ടൈം മാനേജ്മന്റ് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകർ ഈ രീതി അനുവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ അദ്ധ്യാപകർക്ക് തുടർ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

പരീക്ഷണമാവാം

....................................

ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതിയെക്കുറിച്ച് വിമർനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ പരീക്ഷാരീതി ശാസ്ത്രീയവത്കരിക്കാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാം.

അതോടൊപ്പം, സി.ബി.എസ്.ഇ, സംസ്ഥാന ബോർഡുകൾ തമ്മിൽ മാർക്ക് ലഭ്യതയുടെ/ പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്തലിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതി അവലംബിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ബുക്ക് രീതിയിലൂടെ സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർക്ക് കുറയാനിടവരരുത്.

വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ നിലവിലുള്ള ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷാ രീതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ ഗുണകരമാകും. എന്നാൽ, ധൃതി പിടിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനുതകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

അപ്ഡേറ്റായിരിക്കാം ദിവസവും


ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ

TAGS: OPENBOOK EXAM
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN KERALA
PHOTO GALLERY
TRENDING IN KERALA
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.