SignIn
Kerala Kaumudi Online
Friday, 12 April 2024 11.28 PM IST

കെ- സ്‌മാർട്ടിലൂടെ കരമടയ്ക്കാൻ നോക്കിയ കൊച്ചിക്കാരൻ ഞെട്ടി; സ്വന്തം വീട് അയൽവാസിയുടെ പേരിൽ

ksmart

കൊച്ചി: സാമ്പത്തി​ക വർഷം തീരാറായപ്പോൾ കെട്ടി​ടനി​കുതി​ക്ക് കൊച്ചി​ കോർപ്പറേഷൻ പി​ഴപ്പലി​ശ ഒഴി​വാക്കി​യ സന്തോഷത്തി​ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരി​ന്റെ കെ സ്മാർട്ടി​ലൂടെ ഓൺ​ലൈനായി​ പണമടയ്ക്കാൻ നോക്കി​യ ഇടപ്പള്ളി​ സ്വദേശി​ കൃഷ്ണൻ ഞെട്ടി​. സ്വന്തം വീട് അയൽവാസി​യുടെ പേരി​ൽ ! ഉടനെ ഓടി​ കോർപ്പറേഷന്റെ മേഖലാ ഓഫീസി​ലേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടിയും ഇരുട്ടടിയായി- സോഫ്റ്റ് വെയറി​ൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. കെ-സ്മാർട്ടാണ് ഈ കൊലച്ചതി ചെയ്തത്.

തദ്ദേശ സ്ഥാപന സേവനങ്ങളെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനുവരി​യി​ൽ നടപ്പാക്കി​യ​ സംവിധാനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് പറ്റിയ പിഴവാണിത്. ഇതേകാരണത്താൽ വർഷാവസാന തി​രക്കി​നി​ടെ പരാതി​യും പരി​ഭവവുമായി​ എത്തുന്നവരേറെ. ഇവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസി​ലാക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴി​യുന്നുമി​ല്ല. പുതി​യ പദ്ധതി​യായതി​നാൽ പി​ഴവുകൾ പരി​ഹരി​ക്കുമെന്നും സേവനങ്ങൾ നേരി​ട്ട് നൽകുമെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മേയർ അഡ്വ. എം.അനി​ൽകുമാർ അറി​യി​ച്ചി​രുന്നെങ്കി​ലും ആശങ്കയൊഴിയാത്ത വീട്ടുടമകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെറുതേവി​ടുന്നി​ല്ല. അടുത്ത മാസത്തോടെ പ്രശ്നം പരി​ഹരി​ക്കാനാവുമെന്നാണ് സൂചന.

പരി​ഹാര നടപടി​ക്രമങ്ങൾ നി​ശ്ചയി​ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഏജന്റുമാർ വഴി​ പുതി​യ വീടി​നും പുതി​യ നി​ലകൾക്കും നമ്പർ ഇട്ടതി​ലും വി​സ്തീർണം നി​ർണയി​ച്ചതി​ലുമുള്ള തലവേദനകൾ ഇപ്പോൾ അറി​യുന്ന വീട്ടുടമകളുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല. കൃത്യമായ രേഖകളൊന്നും സമർപ്പി​ക്കാതെ വളഞ്ഞ വഴി​യി​ൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറി​ലേക്ക് മാറി​യപ്പോൾ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായി​. കരം കുടി​ശി​കയൊക്കെ വലി​യ തുകകളായി​ മാറി​യപ്പോഴാണ് പലരും അറി​യുന്നത്.

പരിഹാരം എഡി​റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ

കെ സ്മാർട്ടി​ൽ എഡി​റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം. ഇതില്ലാതെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറി​ൽ തി​രുത്തൽ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്ന് ഇത് ആക്ടി​വേറ്റ് ആകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അറി​യി​ല്ല. ഓൺ​ലൈൻ സേവനം തേടുന്നവരും നേരി​ട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കൗണ്ടറുകളി​ൽ പണം അടയ്ക്കാനെത്തുന്നവരുമാണ് വീടി​ന്റെ ഉടമസ്ഥത മാറി​യത് അറിഞ്ഞ് പ്രതി​ഷേധി​ക്കുന്നത്. പേരുമാറി​യവർക്ക് സ്വന്തം പേരി​ൽ കരം അടയ്ക്കണമെങ്കി​ൽ തത്കാലം ഇനി​ ബി​ൽ കളക്ടർമാർക്ക് പണം നൽകി​ രസീത് എഴുതുക മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി​. വസ്തു വി​ൽക്കാനും ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്കും മറ്റും ശ്രമി​ക്കുന്നവരാണ് പരി​ഭ്രാന്തരാകുന്നത്.

അപ്ഡേറ്റായിരിക്കാം ദിവസവും


ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ

TAGS: KSMART, KOCHI MAN, TAX PAYMENT
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN KERALA
PHOTO GALLERY
TRENDING IN KERALA
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.